Corporate Social Responsibility

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

27-03-2016

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ DCI ทำดีเพื่อสังคม

กิจกรรมบริจาคเลือด

16-02-2016

กิจกรรมบริจาคโลหิตที่ Daikin Compressor Industries Ltd.

สสท เยี่ยมชมโรงงาน

24-12-2015

คณะ สสท เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

นักศึกษาเยี่ยมชมดูงานจาก ม.เชี่ยงใหม่

23-12-2015

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

กิจกรรมปลูกป่า

3-12-2015

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการของ DCI ร่วมใจภักดิ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท HOTAI เยี่ยมชมโรงงาน

17-11-2015

บริษัท HOTAI เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

กิจกรรมปลูกป่าภายในบริษัท

7-10-2015

กิจกรรมปลูกป่า ภายในบริษัท เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน

กิจกรรม DCI ทำดีเพื่อสังคม

15-05-2015

กิจกรรม DCI ทำดีเพื่อสังคม มอบอุปกรณ์กีฬา และเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ให้กับเด็กๆ